Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blå

 

 

 

SAMTALER MED BARN OG UNGE I TØNSBERG

- VEILEDNING TIL FORELDRE OG ULIKE OFFENTLIGE ETATER!


Jeg tilbyr og tilrettelegger samtaler med barn og unge om vanskeligheter og problemer - Mestringsorienterte samtaler.

Hjelp til å utrykke seg gjennom ord framfor handling - med mål om å styrke sterke sider underveis og som sluttprodukt. Jeg kan hjelpe barn eller ungdommer som strever og har problemer hjemme, på skolen eller i fritiden.

Individuelt tilrettelagt samtaletilbud med barn og unge fra seks år og oppover.
Hjelp til å se egne ressurser samt ta de i bruk - Hjelp til å møte samt mestre motgang. Bred erfaring fra arbeid med barn og unge som strever.
Hjemmebesøk mulig, ingen venteliste, tilgjengelig utover kl 8-16.

”Takk, Vigdis, for at du er med i livet mitt!” Ane, 19 år
"Jeg er ikke vanskelig, men jeg har det vanskelig!" Tiril 10 år
"Du får meg til å bli så glad, jeg ser livet på en litt annen måte etterpå." Gry, 18 år
"Unikt! Fantastisk! Ubeskrivelig! Hjelpsomt! Støttende!" Mia, 15 år
"Jeg hadde ikke vært den jeg er idag uten deg!"
Geir, 16 år
"Du løfter meg opp og gir meg styrke og mot" Ola, 14 år
”Takk for all kjærligheten du gir meg!” Jenny, 10 år

Dikt om Vigdis fra Eline, 13 år.

"Vigdis ble starten på et bedre liv!"

Les brevet til Vigdis fra Guri (16)!