Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Blå

 

 

 

Faser

Planleggings- og forberedelsesfasen:
  - Kartlegging av behov, innsamling av informasjon, fokus på sterke sider, talent, positive tanker og mestringsområder

Kontaktetableringsfasen:
  - Bli kjent fasen omhandler relasjons- og tillitsetablering på ulikt vis.

Gjennomføringsfasen:
  - Problemer og utfordringer utforskes
  - Fokusere opplevelser, følelser og forståelse framfor forandring
  - Samtaler med barn/unge/nettverk for å forstå sammenhenger for å forstå seg selv bedre

Vurderingsfasen:
  - Oppsummering
  - Hvordan har prosessen vært? 
  - Har vi sammen styrket sterke sider gjennom samtalene som hjelp til bedre hverdager?

Mestringsorienterte samtaler har basis i:       
* Hjelp til å utrykke seg gjennom ord framfor handling - med mål om å styrke sterke sider underveis og som sluttprodukt
* Individuell tilrettelegging
* Relasjon
* Entusiasme
* Troverdighet
* Profesjonalitet (taushetsplikt, etikk, kunnskap om lover og regler)