illustrasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blå

 

 

 

FOR BARN

Jeg vet at mange barn kan føle seg ensomme og alene, med en opplevelse av at voksne ikke forstår dem godt nok, eller at voksne ikke har god nok tid til å høre på dem. Noen barn kan streve med at foreldrene krangler, er skilt, eller de savner noen i familien eller venneflokken etter flyttinger, dødsfall eller andre hendelser.

De fleste barn får det bedre med seg selv, dersom de snakker med noen om hvordan de har det. Jeg har blant annet jobbet som sosiallærer i skolen. Der møtte jeg mange barn som strevde med ulike problemer hjemme eller i familien, skolen eller blant venner, jeg opplevde at de fleste fikk det bedre etter å ha snakket med voksne om problemene. Jeg vet at ingen barn er vanskelige, men at de kan ha det vanskelig.

Jeg har kontor i Tønsberg, og dersom du trenger eller skulle ønske kontakt med meg så snakk med foreldrene dine om at de kan kontakte meg for samtale.

 

Barn/ungeuttalelser - Læreruttalelser - Foreldreuttalelser