Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


blaa logo

 

 

 

FOR FORELDRE

Samarbeid staves med to bokstaver – VI – Jeg vet at foreldre er eksperter på barna sine og jeg møter dere og barna med ydmykhet.
Jeg tilbyr samtaler med barn og unge om ulike vanskeligheter og problemer, tilrettelagt ut fra hva den enkelte strever med samt deres behov for støtte og hjelp.
I møte med barn/unge som strever mer enn andre så kan de anerkjennende samtalene komme til å bety nytt håp, hjelp, forståelse og støtte til å kunne skape endringer i eget liv. Dette kan igjen føre til overskudd og motivasjon der ensomhet tidligere kan ha preget dagene. Ofte vil barna og ungdommene som har det vanskelig opplevd mindre anerkjennelse, støtte og hjelp enn andre grunnet sin væremåte, mens de hadde trengt den mer enn de fleste.
Jeg vil kunne bli en støtte- og veiledningsperson som kan bidra til å hjelpe barn/unge til å rydde i eget indre landskap, slik at barnets selvoppfatning kan gå fra ”å være vanskelig til å ha det vanskelig”.
Jeg vil møte barn/unge med bekreftelse om at: ”jeg vil deg vel, jeg ser deg, jeg ser hvordan du har det, og jeg forstår at det ikke føles så greit for deg nå”, dette kan gi avgjørende tilskudd av kraft, slik at barn kan klare å ta i bruk sine egne ressurser til videre løsning av vanskene.
Jeg kan bistå med hjelp til å løse eventuelle problemer og konflikter rundt barn/unge, både i familien, mellom foreldre, skole eller blant venner, det kan være godt å dele utfordringene med noen som ikke er en del av problemet.
Foreldreveiledning og kontinuerlig samarbeid med foreldrene underveis er svært ønskelig fra min side, gjerne i kombinasjon med samarbeid med skole og nettverk. Jeg kan stille også opp i kriser og akutte hendelser samt bistå
utover kl 8 – 16. Jeg har ikke venteliste, - og jeg har som intensjon å kunne stille opp ved behov.
Pris: 1200 pr halvannen time for foreldre, ingen moms.

Barn/ungeuttalelser - Læreruttalelser - Foreldreuttalelser