Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gul

 

 

 

FOR OFFENTLIGE ETATER

I møte med barn/unge som strever mer enn andre, kan de empatiske, anerkjennende mestringsorienterte samtalene komme til å bety nytt håp, forståelse, hjelp og støtte til å kunne skape endringer i eget liv. Dette kan igjen medføre overskudd og motivasjon der ensomhet tidligere kan ha preget dem og tilværelsen. Ofte vil barn og ungdommer som har det vanskelig ha opplevd mindre anerkjennelse enn andre grunnet sin væremåte, - mens de hadde trengt den mer enn de fleste.
Jeg vil kunne bli en støtte- og veiledningsperson som kan bidra til å hjelpe barn/unge til å rydde i eget indre landskap, slik at barnets selvoppfatning kan gå fra ”å være vanskelig til å ha det vanskelig”.
Jeg vil møte barn/unge med bekreftelse om at: ”jeg ser deg, jeg ser hvordan du har det, og jeg forstår at det ikke føles så greit for deg i øyeblikket”, dette kan gi det avgjørende tilskuddet av kraft, slik at barnet klarer å ta i bruk sine egne ressurser til videre løsning av vanskene.
Jeg kan tilby samt tilrettelegge mestringsorienterte samtaler med barn og unge.

Jeg kan stille opp i kriser og akutte hendelser samt bistå utover kl 8 - 16.


Pris: Salærsats som for sakkyndige oppdrag.

Veiledning til foreldre, fosterforeldre, lærere, barneverntjeneste og miljøterapeuter.
Kurs/foredrag om anerkjennende kommunikasjon, relasjon, samhandling og anerkjennelse i møte med mennesker med basis i mestringsorienterte samtaler med mer.
Forelesninger på ulike studier innenfor spesialpedagogikk, sosialpedagogikk, barnevern og sosialarbeiderutdanninger.

 

Barn/ungeuttalelser - Læreruttalelser - Foreldreuttalelser