Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grønn

 

 

 

FOR UNGDOM

Det er mange ungdommer som strever med seg selv, og hvordan de opplever å ha det med seg selv og sine omgivelser. Det er mulig å få det bedre gjennom samtaler med voksne som ser og hører dere og det som ungdom har å fortelle om vanskeligheter, bekymringer og problemer.  Det er godt å bli møtt med forståelse, støtte, omsorg, aksept og respekt når en har det vanskelig. Jeg har blant annet jobbet som sosiallærer på flere skoler. Der møtte jeg mange ungdommer som strevde med ulike problemer og vanskeligheter hjemme eller i familien, skolen eller blant venner, jeg opplevde at de fleste fikk det bedre etter å ha delt problemene og vanskelighetene med voksne. Noen ungdommer kan streve med at foreldrene krangler, er skilt, eller de savner noen i familien eller venneflokken etter flyttinger, dødsfall eller andre hendelser.

Jeg vet at ingen ungdommer er vanskelig, men at de kan ha det vanskelig.

Jeg har kontor i Tønsberg, og dersom du trenger eller skulle ønske samtaler med meg så snakk med foreldrene dine om at de kan kontakte meg for samtale.

 

Barn/ungeuttalelser - Læreruttalelser - Foreldreuttalelser