Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grønn

 

 

 

MÅLGRUPPE

Barn og unge fra seks år og oppover som strever med ulike utfordringer med seg selv eller sine omgivelser, dette kan omhandle familieutfordringer, konflikter, relasjonsproblemer og sorgbearbeiding.
Barn/unge som strever – dette kan være utfordrende og/eller opposisjonell og regelbrytende atferd, barn/unge med uro, oppmerksomhets- og konsentrasjonsvansker, tilbaketrukne barn, overansvarlige barn, engstelige og angstfylte barn/unge.
Ungdom som strever med selvdestruktiv atferd, tilknyttet selvskading, matinntak og selvbilde samt begynnende rusproblematikk. Problemutfordringene kan ha mange og ulike uttrykk samt komme fram på mange måter og ulike arenaer som skole, hjem og fritid.

Jeg kan også tilby veiledning til foreldre, fosterforeldre, barnevernarbeidere og lærere, jeg har erfaring fra veiledning med alle gruppene.