Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Gul

 

 

 

HVEM ER JEG?

Engasjert fagperson som brenner for at barn og unge skal ha det bra og oppleve mestring i livet både hjemme på skolen og i fritida.
Jeg har grunnutdanning som barnevernpedagog, og deretter flere års studier i spesialpedagogikk med fordypning på barn og unge med samhandlingsvansker, fram til embetseksamen i spesialpedagogikk og graden Cand Paed Spec. I tillegg til studier i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Bred erfaring fra arbeid med barn og unge som strever med ulike problemer og vanskeligheter, da jeg har over 20 års erfaring fra ulike offentlige etater med primær oppgave å tilrettelegge for vekst og utvikling hos barn og unge. Erfaring fra: barnehage, skoler, spesialskoler, barne- og ungdomspsykiatri, barneverninstitusjoner samt pedagogisk/psykologisk tjeneste. I tillegg har jeg flere års erfaring fra arbeid med hørselshemmede barn og unge, og behersker fortsatt noe tegnspråk. Jeg har vært medlem av seksjonsrådet for barnevernpedagoger i FO, Fellesorganisasjonen.

I tillegg til foredrag, veiledning, evalueringsvirksomhet i ulike sammenhenger, så har jeg også skrevet fagartikler og bokomtaler.

Fagkyndig i Fylkesnemnda for sosiale saker samt sakkyndig i Tingretten og Lagmannsretten.

Sommeren 2012 fullførte jeg utdanningsprogrammet for sakkyndige i barne- og familiesaker i regi av psykologforeningen. Det innbefatter at jeg står på registeret til psykologforeningen for sakkyndige i barne- og familiesaker for Vestfold.