Vigdis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blå

 

 

 

REFERANSER:
Mor: Catherine Ranke, tlf: 92 09 24 04
Mor: Linda Bjerke, 99 32 18 40
Mor: Mia Wick, 40 23 33 68
Bioresonansterapeut og mor: Live Enerhaugen, 90 91 76 49
Fostermor: Berit Solbakken, 92 84 63 43
Lærer: Anne Halleland, 92 40 95 56
Lærer: Johnny Lie, 47 35 27 11
Sosiallærer: Gunnar Knutsen, 99 39 62 00
Inspektør: Tom Olav Andreassen, 41 33 83 13

Psykologspesialist: Torunn Beate Berge, 97 57 47 59
Fagbokforfatter/PP rådgiver: Emilie Kinge, 92 89 54 13
PP rådgiver: Irèn Karlsen, 90 07 90 73
Fosterhjemskonsulent: Jarle Garnes, tlf: 93 42 90 99
Barnevernleder: Anna Marie Frost, 99 16 10 64
Klinisk barnevernpedagog/familieterapeut: Kjersti Kværne, 92 68 74 18
Fagbokforfatter/Dr polit: Jon-Håkon Schultz, 93 48 34 40
Helse- og sosialleder: Tone Thorsen, 90 18 08 09
Kommunepsykolog: Anne-Kristin Imenes, 95 98 57 86
PP leder: Cecilie Wærp, 92 89 86 77
Leder Elverhøy kultursenter, Frank Wedde, 97 17 43 51
Psykolog: Anne Katrine Brøndmoe, 97 60 90 11
Sykepleier i psykiatritjenesten: Anita Skarstad Aas, 97 63 12 70