illustrasjon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Grønn

 

 

 

HVA ER MESTRINGSORIENTERTE SAMTALER?

Jeg er opptatt av å møte mennesker med anerkjennelse, altså være ekte og genuint interessert i å forstå framfor å forandre. Anerkjennende holdninger omhandler å vise vilje til å lytte, til åpenhet, til respekt og følelsesmessig tilgjengelighet. Videre inngår forståelse, toleranse, aksept og bekreftelse i en slik holdning. Et individuelt tilrettelagt samtaletilbud vil være basis.Jeg vil hjelpe til å rydde vei samt rydde bort støy. Jeg kan hjelpe til å kviste ”løypa” - slik at det blir mulig å vise initiativ som igjen kan gi mestringsopplevelser. Videre kan jeg hjelpe til med å lette på trykket som kan gi økt forståelse av seg selv og verden, - altså økt selvinnsikt. Hjelpe til med å bære den delen av ansvaret som barn/unge ikke kan bære selv i perioder.

Jeg er opptatt av å møte barn og ungdom der de er, og ikke der de burde, kunne eller skulle ha vært. Dette kommer fram i mitt engasjement i møter med barna og ungdommene hvor jeg er genuint opptatt av å se, anerkjenne og gi bekreftelse til barn og unge.
Forskning viser at i løpet av de første 18 leveårene har en gjennomsnittlig ungdom mottat ca 150 000 negative muntlige tilbakemeldinger. Dette utgjør daglig over 20 tilbakemeldinger basert på begrensninger, korreksjon eller kritikk. Antall positive muntlige meldinger i den samme perioden er ca 10 000. Med andre ord består oppdragelse av 15 ganger mer negativt fokus enn positiv oppmerksomhet. (Lundqvist) Denne trenden vil jeg bidra til å snu i mestringsorienterte samtaler med barn og foreldre.
Jeg benytter samtaler til å bli kjent med og hjelpe barnet/ungdommen til å se seg selv og sine ressurser samt muligheter. Dette er en individuell prosess som det er vanskelig å tidsfeste eller "produktifisere". Likevel har jeg satt opp noen generelle faser som det kan være naturlig å ta utgangspunkt i.

 

Les om fasene her!